ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ปิดให้บริการชั่วคราวตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ติดต่อกลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์
โทร. 0-2391-0544, 0-2392-0508