ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
เปิดให้บริการส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและส่วนนิทรรศการ เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เริ่ม 4 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
ติดต่อกลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์
โทร. 0-2391-0544, 0-2392-0508