ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อกลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์
โทร. 0-2391-0544, 0-2392-0508