ที่นั่งการแสดงท้องฟ้าจำลอง
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
เวลา 22:14:53
200 ที่นั่งต่อ 1 รอบการแสดง

รอบแสดง จำนวนที่นั่ง คงเหลือ
10.00 น. 200 ที่นั่ง เปิดการแสดงแล้ว
รอบ 10.00 น. ภาษาอังกฤษ เป็นรอบจองของสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป
11.00 น. 200 ที่นั่ง เปิดการแสดงแล้ว
รอบ 11.00 น. เป็นรอบประชาชนทั่วไป
13.00 น. 200 ที่นั่ง เปิดการแสดงแล้ว
รอบ 13.00 น. เป็นรอบจองของสถาบันการศึกษา
14.00 น. 200 ที่นั่ง เปิดการแสดงแล้ว
รอบ 14.00 น. เป็นรอบจองของสถาบันการศึกษา
15.00 น. 200 ที่นั่ง เปิดการแสดงแล้ว
รอบ 15.00 น. เป็นรอบประชาชนทั่วไป

- ระบบจะรีเฟรชตัวเองทุกๆ 5 วินาที
- ระบบจะรับข้อมูลจากห้องขายตั๋ว
- สืบค้น รอบการแสดงท้องฟ้าจำลอง
- สืบค้น กำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดม