ที่นั่งการแสดงท้องฟ้าจำลอง
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567
เวลา 10:59:54
280 ที่นั่งต่อ 1 รอบการแสดง

รอบแสดง ที่นั่งคงเหลือ
10.00 น. เปิดการแสดงแล้ว
รอบ 10.00 น. ภาษาอังกฤษ เป็นรอบจองของสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป
11.00 น. 185 ที่นั่ง
รอบ 11.00 น. เป็นรอบประชาชนทั่วไป
13.00 น. 98 ที่นั่ง
รอบ 13.00 น. เป็นรอบจองของสถาบันการศึกษา
14.00 น. เต็ม
รอบ 14.00 น. เป็นรอบจองของสถาบันการศึกษา
15.00 น. 280 ที่นั่ง
รอบ 15.00 น. เป็นรอบประชาชนทั่วไป

- ระบบจะรีเฟรชตัวเองทุกๆ 5 วินาที
- ระบบจะรับข้อมูลจากห้องขายตั๋ว
- สืบค้น รอบการแสดงท้องฟ้าจำลอง
- สืบค้น กำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดม