ที่นั่งการแสดงท้องฟ้าจำลอง
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566
เวลา 08:21:32
280 ที่นั่งต่อ 1 รอบการแสดง

รอบแสดง จำนวนที่นั่ง คงเหลือ
10.00 น. 280 ที่นั่ง 280 ที่นั่ง
รอบ 10.00 น. เป็นรอบจองของสถาบันการศึกษา
11.00 น. 280 ที่นั่ง 280 ที่นั่ง
รอบ 11.00 น. เป็นรอบประชาชนทั่วไป
13.00 น. 280 ที่นั่ง 280 ที่นั่ง
รอบ 13.00 น. เป็นรอบประชาชนทั่วไป
14.00 น. 280 ที่นั่ง 280 ที่นั่ง
รอบ 14.00 น. เป็นรอบประชาชนทั่วไป
15.00 น. 280 ที่นั่ง 280 ที่นั่ง
รอบ 15.00 น. เป็นรอบประชาชนทั่วไป

- ระบบจะรีเฟรชตัวเองทุกๆ 5 วินาที
- ระบบจะรับข้อมูลจากห้องขายตั๋ว
- สืบค้น รอบการแสดงท้องฟ้าจำลอง
- สืบค้น กำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดม