ที่นั่งการแสดงท้องฟ้าจำลอง
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564
เวลา 23:23:11
จำนวนที่นั่ง 140 ที่นั่งต่อรอบการแสดง

รอบแสดง จำนวนที่นั่ง คงเหลือ
10.00 น. 140 ที่นั่ง เปิดการแสดงแล้ว
รอบ 10.00 น. เป็นรอบจองของสถาบันการศึกษา
11.00 น. 140 ที่นั่ง เปิดการแสดงแล้ว
รอบ 11.00 น. เป็นรอบประชาชนทั่วไป
13.00 น. 140 ที่นั่ง เปิดการแสดงแล้ว
รอบ 13.00 น. เป็นรอบจองของสถาบันการศึกษา
14.00 น. 140 ที่นั่ง เปิดการแสดงแล้ว
รอบ 14.00 น. เป็นรอบจองของสถาบันการศึกษา
15.00 น. 140 ที่นั่ง เปิดการแสดงแล้ว
รอบ 15.00 น. เป็นรอบประชาชนทั่วไป

- ระบบจะรีเฟรชตัวเองทุกๆ 5 วินาที
- ระบบจะรับข้อมูลจากห้องขายตั๋ว
- สืบค้น รอบการแสดงท้องฟ้าจำลอง
- สืบค้น กำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดม