ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ปิดให้บริการวันที่ 9 - 23 เมษายน 2564
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
sciplanet.org/content/7807